INSCHRIJVEN 
 
Het inschrijven zal altijd geschieden op basis van VOL = VOL en totdat deze situatie zich voordoet kunt u zich als volgt inschrijven:
a. Inschrijven voor deelname via deze website tot 19 augustus.
b. Vanaf 19 augustus t/m 25 augustus kunnen inschrijvingen alleen nog plaatsvinden op de dag van het evenement, als het maximale aantal deelnemers nog niet is bereikt, tussen 10.00 en 12.00 uur, de inschrijfkosten zullen dan wel met € 5,00 verhoogd worden.
c.Indien Vol = Vol bereikt is kunt u zich, voor eigen risico laten registreren op de wachtlijst u gebruikt hiervoor het standaard inschrijfformulier. Na verzending krijgt u een automatische bevestiging van registratie voor de wachtlijst. Indien er een startnummer beschikbaar is wordt er telefonisch contact, op het door u opgegeven telefoonnummer, met u opgenomen. Na het voltooien van uw betaling staat uw naam geregistreerd onder de link deelnemers of deelnemer teams.
Voor inlichtingen kunt u altijd bellen en/of mailen met het wedstrijdsecretariaat en/of penningmeester.
d. Voorwaarden inschrijving individuelen en teams
 
Op vertoon van de (via e-mail) ontvangen bewijs van inschrijving krijgt eenieder zijn deelnemersbewijs, deze dient men op te halen tussen 10.30 en 12.00 uur op het Ceresplein.
 
VOORKOM MISVERSTANDEN bij het inschrijven van een Trio Team..
1 .één (1) Trio Team bestaat uit drie personen. 
2. één (1) persoon mag zich NIET inschrijven voor Twee (2) onderdelen.
3. Op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving en/of op de dag van het evenement zijn wijzigingen in de samenstelling van het team, in welke vorm/wijze dan ook alleen mogelijk na telefonisch overleg met het wedstrijdsecretariaat telefoonnummer klik hier
 
Tijdregistratie CHIP
Een Champion tijdregistratie Chip is een combinatie van 7 cijfers en letters, zonder spaties en streepjes welk in de dBase van Mylaps voorkomt. Indien aan deze voorwaarde NIET voldaan kan worden dient men op het inschrijfformulier te kiezen voor 'n HUURCHIP.
 
                MISLUKTE IDEAL BETALING
Indien uw betaling, om wat voor reden dan ook, mislukt dan kunt u ervan uitgaan dat de inschrijving ook niet heeft plaatsgevonden.
Controle op uw inschrijving: Op de homepagina de link "Deelnemers" of "Deelnemers Team" aanklikken. In het zoek veld de naam van de deelnemer of teamnaam invullen zodat deze zichtbaar is/wordt dan bent u of het team ingeschreven.
Indien er geen naamsvermelding zichtbaar is dan bent u NIET ingeschreven en kunt u zich opnieuw aanmelden.
 
WIJZIGINGEN en/of INLICHTINGEN.
Het opgeven van wijziging(en) naar aanleiding van uw aanmelding(en) of het inwinnen van inlichtingen over uw aanmelding(en), hiervoor kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat. 
Bij voorkeur via het emailadres: info@triathlonannapaulowna.nl of, als het niet anders kan, middels telefoonnr. 0223-535661.
 
ANNULEREN/RESTITUTIE
Ingevolge het huishoudelijk reglement is/zijn annulering(en) alleen schriftelijk en/of per email mogelijk en dienen verricht te worden aan het wedstrijdsecretariaat. (info@triathlonannapaulowna.nl).
Voor de volledige tekst wordt verwezen naar de paragraaf Huishoudelijk reglement
 
                                                     

                                                              Inschrijfkosten 2018

                                                          Periode tot 19 augustus.

Categorie

Bedrag

 

 

NTB – A / X licentie + huur Chip

24,00

NTB – A / X licentie in bezit van gele Chip

21,00

NTB – A / X licentie in bezit van groene Chip

23,00

 

 

NTB – L  licentie + huur Chip

31,75

NTB – L  licentie in bezit van gele Chip

28,75

NTB – L  licentie in bezit van groene Chip

30,75

 

 

Niet leden + huur Chip

33,50

Niet leden in bezit van gele Chip

30,50

Niet leden in bezit van groene Chip

32,50

 

 

Trio team waarvan één (1) deelnemer een A- of een X-licentie heeft.

Trio Teams + huur Chip

42,00

Trio Teams ’n deelnemer in bezit van gele Chip

39,00

Trio Teams ’n deelnemer in bezit van groene Chip

41,00

 

 

Trio team waarvan de deelnemers geen NTB lid is/zijn of één (1) deelnemer een L- licentie heeft. 

Trio Teams + huur Chip

50,50

Trio Teams ’n deelnemer in bezit van gele Chip

47,50

Trio Teams ’n deelnemer in bezit van groene Chip

49,50

Opmerkingen

1.       Het is niet mogelijk om een groene Chip aan te schaffen.

2.       Bij aanmelden na sluiting voorinschrijving en op de dag van het evenement, alleen mogelijk als het maximale aantaldeelnemers nog niet bereikt is, worden bovengenoemde bedragen met € 5,00 verhoogd.

 

Privacy verklaring / voorwaarden inschrijving Individuelen en Teams / Huis(houdelijk) Reglement