VOORWAARDEN VOOR HET INSCHRIJVEN ALS INDIVIDUELE DEELNEMER(STER)
De deelnemer(ster) die zich inschrijft voor deelname aan het Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna
verklaart dat:
A. Op de dag van zijn/haar deelname hij/zij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
B. De deelnemer(ster) voor EIGEN RISICO deelneemt aan dit evenement en dat hij/zij zelf voor een
badmuts dient te zorgen.
C. De deelnemer(ster) de kwart Triathlon binnen 3½ uur kan volbrengen en indien het bestuur van
mening is dat dit niet meer haalbaar is, hij/zij het parcours dient te verlaten danwel plaats zal nemen in
de bezemwagen.
D. Het dragen van een Champion tijdregistratie Chip waarvan het Chipnummer bekend is bij Mylaps,
eventueel aangeleverd door de St. Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna, is verplicht.
E. De deelnemer(ster) de aanwijzingen van de verkeersregelaar(s) zal opvolgen.
F. Bij verlies danwel bij het niet (kunnen) inleveren van de tijdregistratie chip, akkoord gaat met de
bepaling dat, deelnemer(ster), na telefonische en/of schriftelijke mededeling dat hij/zij de tijdregistratie
chip niet heeft ingeleverd, de koopprijs per omgaande zal doen overmaken naar de bestuursrekening
van de St. Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna.
(De controle van ingeleverde chip(s) zal geschieden door Mylaps.)
G. Op de hoogte te zijn van het gestelde in:
a. het huis(houdelijk) reglement dat er geen restitutie zal plaatsvinden bij annulering(en) gedaan
op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving, en/of bij het niet aantreden/verschijnen op
de dag van het evenement en/of aan de start.
b. kennis genomen te hebben van onze privacy reglement(en).
H. Deelnemer(ster) verleent toestemming, totdat hij/zij zich beroept op zijn/haar recht(en) zoals gesteld in de Wet
Algemene Verordening Persoonsgegevens,
Tot het plaatsen van zijn/haar toegekende startnummer, voorletters en achternaam met woonplaats in de lijst van deelnemers
met als doel:
a. informatie verschaffen
b. extra controle dat zijn/haar/hun deelneming is geregistreerd.
I Geen restitutie zal plaatsvinden bij annulering(en) gedaan op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving en/of bij het
niet aantreden/verschijnen op de dag van het evenement en/of aan de start

 

Privacy verklaring / voorwaarden inschrijving Teams / Huis(houdelijk) Reglement