VOORWAARDEN VOOR HET INSCHRIJVEN ALS INDIVIDUELE DEELNEMER(STER)

De deelnemer(ster) die zich inschrijft voor deelname aan het Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna verklaart dat;

A. Op de dag van zijn/haar deelname hij/zij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.
 
B. De deelnemer(ster) voor EIGEN RISICO deelneemt aan dit evenement en dat hij/zij zelf voor een badmuts dient te zorgen.
 
C. De deelnemer(ster) de kwart Triathlon binnen 3½ uur kan volbrengen en indien het bestuur van mening is dat dit niet meer haalbaar is, hij/zij het parcour dient te verlaten danwel plaats zal nemen in de “bezemwagen”.
 
D. Het dragen van een Champion tijdregistratie Chip waarvan het Chipnummer bekend is bij Mylaps, eventueel aangeleverd door de St. Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna, is verplicht.
 
E. De deelnemer(ster) de aanwijzingen van de verkeersregelaar(s) zal opvolgen.
 
F. Bij verlies danwel bij het niet (kunnen) inleveren van de tijdregistratie chip, akkoord gaat met de bepaling dat, deelnemer(ster), na telefonische en/of schriftelijke mededeling dat hij/zij de tijdregistratie chip niet heeft ingeleverd , de koopprijs per omgaande zal doen overmaken naar de bestuursrekening van de St. Kwart(je Triathlon Anna Paulowna.
(De controle van ingeleverde chip(s) zal geschieden door Mylaps.)
 
G. Op de hoogte te zijn van het gestelde in het huishoudelijk reglement dat er geen restitutie zal plaatsvinden bij annulering(en) gedaan op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving, en/of bij het niet aantreden/verschijnen op de dag van het evenement en/of aan de start.
 
H. Deelnemer verleent toestemming voor het gebruik van zijn beeltenis door het bestuur in het belang van promotionele of voorlichtende doeleinden van het evenement in het jaar van zijn/haar deelname. 

     
  •