VOORWAARDEN VOOR HET INSCHRIJVEN ALS TRIO-TEAM

De contact persoon van een trio team die zich met zijn team inschrijft voor deelname aan het Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna verklaart dat;

A. Op de dag van deelname de leeftijd van de deelnemers uit zijn team de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt

B. De trio deelnemers voor EIGEN RISICO deelnemen aan dit evenement en de zwem(ster)mer zelf voor een badmuts dient te zorgen

C. Het trio team de kwart Triathlon binnen 3½ uur kan volbrengen en indien het bestuur van mening is dat dit niet meer haalbaar is, de betreffende deelnemer het parcours dient te verlaten danwel plaats zal nemen in de "bezemwagen".

D. Het dragen van een Champion tijdregistratie Chip waarvan het Chipnummer bekend is bij Mylaps, eventueel aangeleverd door de St. Kwart(je)Triathlon Anna Paulowna, is verplicht.

E. De deelnemers de aanwijzingen van de verkeersregelaar(s) zullen opvolgen.

F. Bij verlies danwel bij het niet (kunnen) inleveren van de tijdregistratie chip, akkoord gaat met de bepaling dat, de contact persoon, na telefonische en/of schriftelijke mededeling dat de tijdregistratie chip niet is ingeleverd, de koopprijs per omgaande zal doen overmaken naar de bestuursrekening van de St. Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna.(De controle van ingeleverde chip(s) zal geschieden door My Laps.)

G. Deelnemer verleent toestemming voor het gebruik van zijn beeltenis door het bestuur in het belang van promotionele of voorlichtende doeleinden van het evenement in het jaar van zijn/haar deelname

H. Op de hoogte te zijn van het gestelde in het huishoudelijk reglement dat er;

                 Geen restitutie zal plaatsvinden bij annulering(en) gedaan op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving en/of bij het niet aantreden/verschijnen op de dag van het evenement en/of aan de start.

                Geen wijzigen in het team toegestaan zijn op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving en/of op de dag van het evenement en/of aan de start.