VOORWAARDEN VOOR HET INSCHRIJVEN ALS TRIO-TEAM

De contactpersoon van een trio team die zich met zijn team inschrijft voor deelname aan het
Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna verklaart dat;
A.       Op de dag van deelname de leeftijd van de deelnemers uit zijn team de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt
B.       De trio deelnemers voor EIGEN RISICO deelnemen aan dit evenement en de zwem(ster)mer zelf voor
          een badmuts dient te zorgen

C. Het trio team de kwart Triathlon binnen 3½ uur kan volbrengen en indien het bestuur van mening is
     dat dit niet meer haalbaar is, de betreffende deelnemer het parcours dient te verlaten danwel plaats zal
     nemen in de bezemwagen.
D. Het dragen van een Champion tijdregistratie Chip waarvan het Chipnummer bekend is bij Mylaps,
     eventueel aangeleverd door de St. Kwart(je)Triathlon Anna Paulowna, is verplicht.
E. De deelnemers de aanwijzingen van de verkeersregelaar(s) zullen opvolgen.
F. Bij verlies danwel bij het niet (kunnen) inleveren van de tijdregistratie chip, akkoord gaat met de
bepaling dat, de contactpersoon, na telefonische en/of schriftelijke mededeling dat de
tijdregistratie chip niet is ingeleverd, de koopprijs per omgaande zal doen overmaken naar de
bestuursrekening van de St. Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna.
(De controle van ingeleverde chip(s) zal geschieden door My Laps.)
G. Op de hoogte te zijn van het gestelde in:
1. het huis(houdelijk) reglement dat er geen restitutie zal plaatsvinden bij annulering(en) gedaan
op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving, en/of bij het niet aantreden/verschijnen op
de dag van het evenement en/of aan de start.
2. kennis genomen te hebben van onze privacy reglement(en)
H. Deelnemer(ster) verleent toestemming, totdat hij/zij zich beroept op zijn/haar recht(en) zoals gesteld in de wet
Algemene Verordening Persoonsgegevens
.
Tot het plaatsen van hun toegekende startnummer, met de  voorletters en achternaam met woonplaats van elke deelnemende
sporter(ster) uit het in de lijst van deelnemers met als doel:
a. informatie verschaffen
b. extra controle dat zijn/haar/hun deelneming is geregistreerd.
I Geen restitutie zal plaatsvinden bij annulering(en) gedaan op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving en/of bij het
niet aantreden/verschijnen op de dag van het evenement en/of aan de start.
J. Geen wijzigen in het team toegestaan zijn op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving
en/of op de dag van het evenement en/of aan de start
.

 

Privacy verklaring / voorwaarden inschrijving Individuelen / Huis(houdelijk) Reglement