HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Behorend- en van kracht bij het evenement Kwart(je) & Trio Triathlon Anna Paulowna. 

1.Men neemt, in alle, gevallen, voor EIGEN RISICO deel aan het evenement en het bestuur danwel de stichting Kwart(je) & Trio Triathlon Anna Paulowna is niet verantwoordelijk voor, en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor, ongeval(len), schade(s), diefstal(len) aan/van persoonlijke, bezitting(en) en/of eigendom(men). 

2. De individuele deelnemer(ster) en de zwemmer/zwemster van 'n trio team dient zelf te zorgen voor een badmuts. 

3. Uitsluiting(en)Het bestuur van het Kwart(je) & Trio Triathlon Anna Paulowna behoudt zich het recht voor om deelnemer(s), deelneemster(s) en/of trio team(s), zonder opgaaf van reden(en) uit te sluiten van deelname aan het evenement. 

4.Annulering(en) en Restitutie
a. Annulering(en) kunnen alleen schriftelijk en/of per email verricht worden aan het wedstrijdsecretariaat. (info@triathlonannapaulowna.nl).
b. Restitutie van het inschrijfgeld minus € 10,00 administratiekosten, zal plaatsvinden bij annulering(en) gedaan tot 1 augustus in het jaar van inschrijving. Restitutie zal op hetzelfde IBANnr plaatsvinden waarvan het betreffende inschrijfgeld ontvangen is.
c. Er zal geen restitutie plaatsvinden bij annulering(en) gedaan op en vanaf 1 augustus in het jaar van inschrijving.
d. Er zal ook geen restitutie plaatsvinden bij het niet aantreden/verschijnen op de dag van evenement en/of aan de start. 

5. Het is essentieel, voor uw eigen veiligheid en het juiste verloop van de wedstrijd, van belang dat u altijd tijdens de wedstrijd aanwijzing(en) van de wedstrijdleiding en zeer zeker van de verkeersregelaar(s) opvolgt. 

6. Tijdens het evenement zal het wedstrijd reglement (inclusief Nederandse aanpassingen) van de NTB van kracht zijn met dien verstande dat het een recreatief evenement betreft.  

7. STAYEREN IS NIET TOEGESTAAN. 

8.Het wijzigen van team deelnemers op en na 1 augustus, in het jaar van inschrijving en/op de dag van het evenement en/of aan de start is NIET toegestaan. 

9. De individuele deelnemer(s) aan het Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna en de teamvertegenwoordiger(s) van de deelnemers van de Trio Triathlon dienen zich te melden bij de inschrijfbalie bij het zwembad Den Krieck aan het Ceresplein te Breezand op de dag van het evenement tussen 10.00 en 12.00 uur. 

10. Op vertoon van de, via e-mail, toegezonden bewijs van inschrijving krijgt u een deelnemerskaart, welk op naam staat en niet overdraagbaar is; Ontvangt u de huurchip van Mylaps en/of uw startnummer(s) etc. U moet zich kunnen legitimeren. Indien u beschikt over een geldend licentiebewijs van de NTB, dient u deze, ongevraagd te tonen.

11. Men dient zich vervolgens met eigen vervoer (fiets) te verplaatsen (6 Km) naar de jachthaven (WSVAP) aan het Oude Veer, gelegen aan de Kerkweg, waar de start van het evenement (het zwemmen) plaats vindt. (route beschrijving) 

12. De jachthaven (start van het evenement en de wisselzone zwemmen/fietsen) en het terrein van de Scouting Anna Paulowna, indien ingebruik, zijn NIET toegankelijk voor bezoekers/toeschouwers en voor de lopers van de deelnemende trio teams. 

13. De (huur)chip dient om de enkel gedragen te worden en de trio deelnemer(ster) dient de chip bij het wisselpunt over te dragen aan zijn/haar teamgenoot 

14. In Breezand (ZAP terrein), gelegen aan het Ceresplein, bevindt zich ook de wisselzone van het fietsen naar het lopen. De deelnemers aan het evenement kunnen hun hardloopkleding bij hun fietsnummer klaarleggen en het ZAP terrein is alleen toegankelijk op vertoon van uw deelnemersbewijs. 

15. De individuele deelnemers aan het evenement dienen er voor te zorgen dat hun kleding (wetsuit, zwembril etc.) in de hiervoor bestemde plastic zak, die u bij aanmelding aan de inschrijfbalie. heeft ontvangen, zit.Losse goederen en/of Sporttassen en dergelijke worden door de organisatie NIET meegenomen. 

16. De organisatie zal na het onderdeel zwemmen zorg dragen voor het transport van de kleding, zoals omschreven in punt 13 van het huishoudelijk reglement, naar de wisselzone op het ZAP terrein. 

17. Tijdens het onderdeel lopen is het begeleiden van een loper door een verzorger(s), fietser(s), teamgenoot of wie en hoe dan ook NIET toegestaan. 

18. De huur chip dient na de finish in de daarvoor gereedstaande bakken gedeponeerd te worden, lees ook de voorwaarden voor inschrijven. 

19. Deelnemers aan het evenement die het parcours vroegtijdig verlaten dienen zich af te melden bij de wedstrijdjury. 

20. Voor gevonden voorwerpen kunt u contact opnemen met Dhr. Henk-Maarten van Teulingen tlfnr. 0620742363 

21. Telefoonnummers op de dag van het evenement: Start zwemmen  jachthaven WSVAP : 0223 531755 Fietsen/lopen Zwembad Den Krieck: 0223 522421. 

22. Beroep doen op uw rechten zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dient per email te geschieden aan het Wedstrijdsecretariaat, info@triathlonannapaulowna.nl; en aan de Webmaster, webmaster@triathlonannapaulowna.nl
Gegevens welke wij van u, als deelnemer(ster) opslaan, krijgt u als bijlage toegezonden bij het bevestiginsbericht van uw inschrijving.