Inschrijfkosten

Inschrijfkosten 2019
Periode 4 februari 2019 tot 19 augustus.2019

Categorie Bedrag €
Individuelen  
NTB – A / X licentie + huur Chip 25,00
NTB – A / X licentie in bezit van gele Chip 22,00
NTB – A / X licentie in bezit van groene Chip 24,00
   
NTB – L licentie + huur Chip 33,00
NTB – L licentie in bezit van gele Chip 30,00
NTB – L licentie in bezit van groene Chip 32,00
   
Niet leden + huur Chip 34,75
Niet leden in bezit van gele Chip 31,75
Niet leden in bezit van groene Chip 33,75
   
Trio team waarvan de deelnemers geen NTB lid is/zijn of één (1) deelnemer een L-licentie heeft.  
Trio Teams + huur Chip 51,75
Trio Teams ’n deelnemer in bezit van gele Chip 48,75
Trio Teams ’n deelnemer in bezit van groene Chip 50,75
   
Trio team waarvan één (1) deelnemer een A- of een X-licentie heeft.  
Trio Teams + huur Chip 43,00
Trio Teams ’n deelnemer in bezit van gele Chip 40,00
Trio Teams ’n deelnemer in bezit van groene Chip 42,00

Opmerkingen
1. Het is niet mogelijk om een groene Chip aan te schaffen.

2. Bij aanmelden na sluiting voorinschrijving en op de dag van het evenement, alleen mogelijk als het maximale aantal deelnemers nog niet bereikt is, worden bovengenoemde bedragen met € 10,00 verhoogd.
 
3. Bij verlies dan wel bij het niet kunnen inleveren van de huurchip zal de koopprijs van de chip in rekening gebracht worden bij desbetreffende deelnemer(ster) dan wel de contactpersoon van het desbetreffende team. Zie ook de voorwaarden van inschrijving.

4. Dat bij annulering van individuele deelname danwel annulering team deelname er € 10,00 administratiekosten in rekening zullen worden gebracht. Indien men in aanmerking komt voor restitutie zal dit worden verrekend met het te restitueren bedrag.( Zie ook voorwaarden inschrijving en het huishoudelijkreglement)