VOORWAARDEN VOOR HET INSCHRIJVEN ALS INDIVIDUELE DEELNEMER(STER)

De deelnemer(ster) die zich inschrijft voor deelname aan het Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna verklaart dat:

A. Op de dag van zijn/haar deelname hij/zij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

B. De deelnemer(ster) voor EIGEN RISICO deelneemt aan dit evenement en dat hij/zij zelf voor een badmuts dient te zorgen. 

C. De deelnemer(ster) de kwart Triathlon binnen 3½ uur kan volbrengen en indien het bestuur van mening is dat dit niet meer haalbaar is, hij/zij het parcours dient te verlaten dan wel plaats zal nemen inde bezemwagen.

D. Het dragen van een Champion tijdregistratie Chip waarvan het Chipnummer bekend is bij Mylaps,eventueel aangeleverd door de St. Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna, is verplicht.

E. De deelnemer(ster) de aanwijzingen van de verkeersregelaar(s) zal opvolgen.

F. Bij verlies dan wel bij het niet (kunnen) inleveren van de tijdregistratie chip, akkoord gaat met de bepaling dat, deelnemer(ster), na telefonische en/of schriftelijke mededeling dat hij/zij de tijdregistratiechip niet heeft ingeleverd, de koopprijs per omgaande zal doen overmaken naar de bestuursrekening van de St. Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna.(De controle van ingeleverde chip(s) zal geschieden door Mylaps.)

G. Op de hoogte te zijn van het gestelde in:
a. het huis(houdelijk) reglement dat er geen restitutie zal plaatsvinden bij annulering(en) gedaan op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving, en/of bij het niet aantreden/verschijnen op de dag van het evenement en/of aan de start.
b. Dat na aanmelding voor deelname, bij annulering € 10,00 administratiekosten in rekening zal worden gebracht en deze kosten verrekend zullen worden bij het te restitueren bedrag rekening houdend met het gestelde in punt G.a.
b. kennis genomen te hebben van onze privacy reglement(en).

VOORWAARDEN VOOR HET INSCHRIJVEN ALS TRIO-TEAM

De contactpersoon van een trio team die zich met zijn team inschrijft voor deelname aan het Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna verklaart dat;

A. Op de dag van deelname de leeftijd van de deelnemers uit zijn team de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt

B. De trio deelnemers voor EIGEN RISICO deelnemen aan dit evenement en de zwem(ster)mer zelf voor een badmuts dient te zorgen 

C. Het trio team de kwart Triathlon binnen 3½ uur kan volbrengen en indien het bestuur van mening is dat dit niet meer haalbaar is, de betreffende deelnemer het parcours dient te verlaten dan wel plaats zal nemen in de bezemwagen.

D. Het dragen van een Champion tijdregistratie Chip waarvan het Chipnummer bekend is bij Mylaps, eventueel aangeleverd door de St. Kwart(je)Triathlon Anna Paulowna, is verplicht.

E. De deelnemers de aanwijzingen van de verkeersregelaar(s) zullen opvolgen.

F. Bij verlies dan wel bij het niet (kunnen) inleveren van de tijdregistratie chip, akkoord gaat met de bepaling dat, de contactpersoon, na telefonische en/of schriftelijke mededeling dat de tijdregistratie chip niet is ingeleverd, de koopprijs per omgaande zal doen overmaken naar de bestuursrekening van de St. Kwart(je) Triathlon Anna Paulowna. (De controle van ingeleverde chip(s) zal geschieden door My Laps.)

G. Op de hoogte te zijn van het gestelde in:
1. het huis(houdelijk) reglement dat er geen restitutie zal plaatsvinden bij annulering(en) gedaan op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving, en/of bij het niet aantreden/verschijnen op de dag van het evenement en/of aan de start.
2. Dat na aanmelding van het team, bij annulering van deelname € 10,00 administratiekosten in rekening worden gebracht en deze kosten verrekend zullen worden bij het te restitueren bedrag rekening houdend met het gestelde in punt G.1. 
3. kennis genomen te hebben van onze privacy reglement(en)

H. Geen wijzigen in het team toegestaan zijn op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving en/of op de dag van het evenement en/of aan de start.