REGELS INSCHRIJVEN

Het inschrijven zal altijd geschieden op basis van VOL = VOL en totdat deze situatie zich voordoet kunt u zich als volgt inschrijven:
a. Inschrijven voor deelname via deze website tot 19 augustus.

b. Vanaf 19 augustus t/m 24 augustus kunnen inschrijvingen alleen nog plaatsvinden op de dag van het evenement, als het maximale aantal deelnemers nog niet is bereikt, tussen 10.00 en 12.00 uur, de inschrijfkosten zullen dan wel met € 10,00 verhoogd worden.

c.Indien Vol = Vol bereikt is kunt u zich, voor eigen risico laten registreren op de wachtlijst u gebruikt hiervoor het standaard inschrijfformulier. Na verzending krijgt u een automatische bevestiging van registratie voor de wachtlijst. 

Indien er een startnummer beschikbaar is wordt er telefonisch contact, op het door u opgegeven telefoonnummer, met u opgenomen. (zie wachtlijst procedure)

Na het voltooien van uw betaling staat uw naam geregistreerd onder de link deelnemers of deelnemer teams.Voor inlichtingen kunt u altijd bellen en/of mailen met het wedstrijdsecretariaat en/of penningmeester. 

d. Voorwaarden inschrijving individuelen en teams 

Op vertoon van de (via e-mail) ontvangen bewijs van inschrijving krijgt eenieder zijn deelnemersbewijs, deze dient men op te halen tussen 10.30 en 12.00 uur op het Ceresplein. 

VOORKOM MISVERSTANDEN bij het inschrijven van een Trio Team.

  1. Eén (1) Trio Team bestaat uit drie personen.
  2. Eén (1) persoon mag zich NIET inschrijven voor Twee (2) onderdelen.
  3. Op en vanaf 1 augustus, in het jaar van inschrijving en/of op de dag van het evenement zijn wijzigingen in de samenstelling van het team, in welke vorm/wijze dan ook alleen mogelijk na telefonisch overleg met het wedstrijdsecretariaat telefoonnummer klik hier 

 

TIJDREGISTRATIE CHIP

Een Champion tijdregistratie Chip is een combinatie van 7 cijfers en letters, zonder spaties en streepjes welk in de dBase van Mylaps voorkomt. Indien aan deze voorwaarde NIET voldaan kan worden dient men op het inschrijfformulier voor 'n HUURCHIP te kiezen.

      
MISLUKTE IDEAL BETALING
Indien uw betaling, om wat voor reden dan ook, mislukt dan kunt u ervan uitgaan dat de inschrijving ook niet heeft plaatsgevonden.Controle op uw inschrijving: Op de homepagina de link "Deelnemers" of "Deelnemers Team" aanklikken. In het zoek veld de naam van de deelnemer of teamnaam invullen zodat deze zichtbaar is/wordt dan bent u of het team ingeschreven.Indien er geen naamsvermelding zichtbaar is dan bent u NIET ingeschreven en kunt u zich opnieuw aanmelden. 

WIJZIGINGEN en/of INLICHTINGEN
Het opgeven van wijziging(en) naar aanleiding van uw aanmelding(en) of het inwinnen van inlichtingen over uw aanmelding(en), hiervoor kunt u terecht bij het wedstrijdsecretariaat. Bij voorkeur via het emailadres: info@triathlonannapaulowna.nl of, als het niet anders kan, middels telefoonnr. 0223-535661. 

ANNULEREN/RESTITUTIE
Ingevolge het huishoudelijk reglement is/zijn annulering(en) alleen schriftelijk en/of per email mogelijk en dienen verricht te worden aan het wedstrijdsecretariaat. (info@triathlonannapaulowna.nl).Voor de volledige tekst klik hier

WACHTLIJST PROCEDURE

Indien er een startnummer beschikbaar komt wordt er telefonisch contact, op het door u opgegeven telefoonnummer, met u opgenomen. De wachtlijst wordt op volgorde van aanmelding benaderd.
Indien iemand zijn telefoon niet aan- opneemt (antwoordapparaten worden NIET ingesproken) wordt de eerstvolgende gebeld.
net zo lang dat er opgenomen wordt. M.a.w. staat u op plaats 16 en er komt een startnummer vrij en de nummers 1 t/m 15 op de wachtlijst nemen niet op dan bent u aan de beurt.

Indien er wederom 'n startnummer vrij komt dan wordt nummer 1 op de wachtlijst weer gebeld en herhaalt zich de hierboven genoemde procedure opnieuw.